Bezplatné dárcovství krve


 1. Krev je nejcennější tekutinou na světě, kterou přes veškerý vědecký pokrok nelze jakkoliv nahradit. Darování krve je jedinečným darem člověka člověku, dárce "vstupuje" do léčby nemocného a umožňuje tak zachránit ohrožený život.

 2. Transfuze krve či jejích složek je potřeba nejen při úrazech a operacích, ale i při léčbě závažných onemocnění (leukémie, krvácivé poruchy, onemocnění jater, ledvin.) a ve farmacii.

 3. V průměru dostane každý občan za svůj život 4x krevní transfúzi a 12x preparát vyrobený z krve!

Český červený kříž

Oblastní spolek Chomutov

Praktické informace


 1. Odběr krve od dobrovolných dárců je prováděn v transfúzních stanicích a jiných zdravotnických zařízeních. Během jednoho odběru je většinou darováno 470 ml krve.

 2. Dárce musí být perfektního zdravotního stavu, ve věku 18-65 let, tělesná hmotnost alespoň 50 Kg.

 3. Alespoň 12 hodin před darováním krve je nutné se vyhnout konzumaci alkoholu, tuků, mléčných výrobků, kořeněných jídel, čokolády a ořechů.

 4. V české republice muži darují krev maximálně 4x ročně, ženy 3x ročně.Dárce požívá těchto výhod


 1. Zaměstnavatel je povinen zaměstnance uvolnit z výkonu zaměstnání s plnou náhradou mzdy a to na dobu nutnou k odběru, odběr, z odběru a zotavení se z odběru. Nezapomeňte si na transfúzní stanici vyžádat potvrzení pro svého zaměstnavatele.

 2. Dárce krve si snižuje základ pro výpočet daně z příjmu fyzických osob o 2 000,- Kč za každý odběr krve.

 3. Občerstvení na transfúzní stanici po odběru krve (individuální).

 4. Odměny od zdravotních pojišťoven (nejčastěji vitamíny).

 1. Zdroj informací: Úřad ČČK, Fakultní nemocnice Ostrava, Wikipedia

Ocenění pravidelných dárců krve Českým červeným křížem


Český červený kříž odměňuje pravidelné dárce medailemi podle množství skutečných odběrů jako poděkování za neutuchající obětavost:


 1. Krůpěj krve - uděluje se za první odběr na transfúzní stanici.

 2. Bronzová Medaile prof. MUDr. Jana Janského - uděluje se za 10 odběrů. Předává se zpravidla přímo na transfuzní stanici.

 3. Stříbrná Medaile prof. MUDr. Jana Janského - uděluje se za 20 odběrů. Předává příslušný oblastní spolek ČČK na slavnostním shromáždění.

 4. Zlatá Medaile prof. MUDr. Jana Janského - uděluje se za 40 odběrů. Předává příslušný oblastní spolek ČČK na slavnostním shromáždění.

 5. Zlatý kříž ČČK 3.třídy - uděluje se za 80 odběrů. Předává příslušný oblastní spolek ČČK na slavnostním shromáždění.

 6. Zlatý kříž ČČK 2.třídy - uděluje se za 120 odběrů. Předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění.

 7. Zlatý kříž ČČK 1.třídy - uděluje se za 160 odběrů. Předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění.

Úvodní stranaCCK_Chomutov.html
Naše činnostNase_cinnost.html