Oblastní spolek Českého červeného kříže Chomutov zajišťuje


 1. Školení první pomoci

 2. Dárcovství krve

 3. Zdravotnický dozor na veřejných akcích

 4. Sociální činnost - ošacovací středisko


Detailní informace Vám rádi poskytneme osobně či telefonicky. Kontaktní údaje uvádíme na úvodní straně.

Český červený kříž

Oblastní spolek Chomutov

Úvodní stranaCCK_Chomutov.html

Činnost Českého červeného kříže


 1. Dárcovství krve

 2. Humanitární jednotky

 3. Pátrací služba

 4. První pomoc

 5. Sociální činnost

 6. Ediční činnost

 7. Rekondiční pobyty pro zdravotně postižené děti

 8. Humanitární právo

 9. Humanitární pomoc


Detailní informace naleznete na republikových stránkách Českého červeného kříže zde

Naše činnost
Povodeň 2013Povoden_2013.html